Poplatky autorským svazům

Po-Pá 8:00-17:00 +420 227 030 252

Poplatky autorským svazům


Společnost DISKUS, spol. s r. o., jakožto dovozce zboží informačních technologií tímto informuje všechny své zákazníky, že dne 1.1.2009 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn za tyto přístroje a nosiče dle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Z důvodu lepší orientace je část ceny zboží odpovídající nákladům na autorské odměny dle zákona č.121/2000 Sb. uváděna na fakturách samostatně jako smluvní navýšení ceny (SNC).