Autorské a recyklační poplatky

Společnost DISKUS, spol. s r. o., jakožto dovozce zboží informačních technologií tímto informuje všechny své zákazníky, že dne 1.1.2009 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn za tyto přístroje a nosiče dle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Z důvodu lepší orientace je část ceny zboží odpovídající nákladům na autorské odměny dle zákona č.121/2000 Sb. uváděna na fakturách samostatně jako smluvní navýšení ceny (SNC).

Dále bychom vás rádi seznámili s realizací aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem "Zákon o elektroodpadu", na základě kterého plyne dovozci zboží povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se a zajišťovat financování likvidace elektroodpadu.

Diskus, spol. s r.o. je členem sběrného systému REMA EČV 07043/08 EC7 (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

Výše poplatku pro jednotlivé typy produktů je k dispozici na www.remasystem.cz, kde jsou i informace o sběrných místech.

Poslední oblastí, na kterou upozorňujeme, je povinnost realizovat osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru.

Na Vašich webových stránkách by měly být minimálně informace typu: https://www.rema.cloud/wp-content/uploads/documents/rema-system/legislativa/zpetny-odber-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii-web.docx

 
 
© DISKUS, spol.s r.o. - IČO: 41195183, DIČ: CZ41195183