Ochrana osobních údajů

Přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů společnosti DISKUS, spol. s r.o.. Další informace naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách v sekci VII. týkající se ochrany osobních údajů.

 1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Obchodní společnost DISKUS, spol. s r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČO: 411 95 183, DIČ: CZ41195183, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 4503.

 1. Jaké Vaše osobní informace zpracováváme?

DISKUS, spol. s r.o. na svých stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naši společnost, základní údaje o naší společnosti, nabídky možnosti zaměstnání, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří:

 1. Vstup do obchodních systémů (www.diskus.cz, www.itreklama.cz, www.sportovnisluchatka.cz), který je přístupný pouze těm návštěvníkům stránek, kteří jsou zaregistrováni. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do systému vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje jejich identita a povoluje vstup. Tyto data jsou shromažďována do doby, než zákazník sám požádá emailem nebo písemně o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci, nákup zboží a probíhá kontaktem s obchodníkem (email, telefon, osobní setkání) nebo vyplněním registračního formuláře na www.diskus.cz/registrovatwww.itreklama.cz/registrovat-se/ nebo www.sportovnisluchatka.cz. Tímto krokem zároveň dobrovolně souhlasíte s jejich zpracováním.
 2. Využití poptávkových formulářů a formulářů technické podpory na www.diskus.cz , www.itreklama.cz, www.sportovnisluchatka.cz, www.itgifts.eu, www.itreklama.sk, www.technaxx.cz, www.dataprofi.cz, www.shokz.cz, www.thehouseofmarley.cz a www.plantro.cz.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky, nabídky, záruční/pozáruční reklamace/ technické podpory) a realizací obchodní transakce.

Jedná se o následující údaje: fakturační informace (jméno, příjmení, adresa, bankovní spojení), dodací adresa (jméno, příjmení, adresa), kontaktní osoba (jméno, příjmení), telefonní spojení, emailová adresa.

Dále pak na našich stránkách používáme cookies třetích stran služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané webové stránky. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost DISKUS  nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Do analýz návštěvnosti Google Analytics pouze nahlížíme a zjištěné informace nezpracováváme. Více informací najdete v sekci Cookies a jejich využití.

 1. Cookies a jejich využití

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Na našich stránkách používáme funkční cookies pro zajištění základních funkcí a analytické cookies pro analýzu návštěvnosti pomocí Google Analytics. Analytické cookies třetích stran slouží  pouze pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost DISKUS nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Pro úpravu nastavení používaných cookies použijte neto link - úprava nastavení cookies.

 1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je realizace obchodní transakce a dodávka zboží. Dále pak adresná nabídka produktů a služeb.

Vaše údaje dále využíváme pro účely:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových,
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše produkty a služby využívány,
 • zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů,
 • zasílání obchodních sdělení a newsletteru, včetně nabídky produktů a služeb (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem na adrese marketing@diskus.cz pro systém www.diskus.cz nebo marketing@itreklama.cz pro systém www.itreklama.cz).
 1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a mají k nim přístup pouze odpovědní zaměstnanci DISKUS, spol. s r.o. a dále pak smluvní partneři zajišťující běh a podporu informačních systémů firmy. Smluvní partnery si pečlivě vybíráme na základě schopnosti zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • SmartSelling a.s. – DISKUS, spol. s r.o. využívá služby smartemailing.cz pro rozesílání newsletterů.
 • Externí správci a poskytovatelé IT podpůrných systémů.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Za účelem plnění smluvního vztahu o dodávce zboží a Vámi udělenému souhlasu, můžeme předat informace o doručovací adrese, včetně emailového kontaktu a telefonu našim smluvním přepravcům.

 1. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné zcela zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů v obchodních systémech  www.diskus.cz, www.itreklama.cz, www.sportovnisluchatka.cz, www.itgifts.eu a www.itreklama.sk je přístup k těmto údajům chráněn heslem a údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

 1. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě Vámi uděleného souhlasu a zákonných povinností po dobu 10 let.

Údaje získané v rámci registrace a získání přístupu do obchodních systémů www.diskus.cz, www.itreklama.czwww.sportovnisluchatka.cz jsou shromažďována do doby, než zákazník sám požádá emailem nebo písemně o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží a probíhá kontaktem (email, telefon) s obchodníkem nebo vyplněním registračních formulářů www.diskus.cz/registrovat, www.itreklama.cz/registrovat-se/ nebo www.sportovnisluchatka.cz.

Údaje získané v rámci využití poptávkového formuláře k produktům na www.itreklama.cz, www.itgifts.eu, www.itreklama.sk uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro vyřešení obchodní nabídky. Následně jsou z obchodních systémů mazána.

Osobní údaje v rámci kontaktních formulářů technické pomoci a poptávkových formulářů na technaxx.cz/technicka-podpora/, dataprofi.cz/technicka-podpora/, www.dataprofi.cz – nezávazná poptávka, www.itgifts.eu/contact/, www.thehouseofmarley.cz/technicka-podpora/, http://www.shokz.cz/technicka-podpora/ a v detailu produktu www.diskus.cz a www.sportovnisluchatka.cz zpracováváme pouze v rámci emailového systému DISKUS, spol. s r.o. a po vyřešení případu je komunikace pravidelně mazána.

 1. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů při registraci můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@diskus.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 1. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

   • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
   • právo osobní údaje opravit či doplnit;
   • právo požadovat omezení zpracování;
   • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
   • právo požadovat přenesení údajů;
   • právo na přístup k osobním údajům;
   • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
   • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
   • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
 1. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem na adrese marketing@diskus.cz pro systém www.diskus.cz nebo marketing@itreklama.cz pro systém www.itreklama.cz.

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktní emailovou adresu gdpr@diskus.cz  nebo nás kontaktujte písemně na naší adrese: DISKUS, spol. s r.o., Sokolovská 154, 180 00 Praha 8, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 
 
© DISKUS, spol.s r.o. - IČO: 41195183, DIČ: CZ41195183